lv | en

OSI Zinātniskā padome pieņem lēmumu par OSI fonda dibināšanu

14. decembrī (2022.) Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Zinātniskā padome pieņēma lēmumu par nodibinājuma "Organiskās sintēzes institūta fonds" dibināšanu (protokola Nr. 21 (655)). 

OSI fonda mērķis būs sekmēt izcilas pētniecības un augstākās izglītības attīstību Latvijā atbilstoši sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām. Tāpat arī fonds piešķirs stipendijas, pabalstus un grantus studentiem un zinātniskajam personālam gan mācībām un kvalifikācijas celšanai, gan zinātniskajai darbībai.

2023. gada 29. jūnijā fonds reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas Nr. 40008326496.