lv | en

Informācija ziedotājiem

Ziedojumu izlietošana

Visi saņemtie ziedojumi tiek izlietoti nodibinājuma “ Organiskās sintēzes institūta fonds” (turpmāk – OSI fonds) mērķiem - sekmēt izcilas pētniecības un augstākās izglītības attīstību Latvijā atbilstoši sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām, atbalstīt izcilu zinātnisko pētījumu veikšanu, piešķirt stipendijas, pabalstus un grantus studentiem un zinātniskajam personālam gan mācībām un kvalifikācijas celšanai, gan zinātniskajai darbībai.

Ja, veicot ziedojumu, nav norādīts konkrēts ziedojuma izlietojuma mērķis, attiecīgais ziedojums tiek uzskatīts par vispārēju ziedojumu, ko OSI fonds izlieto vispārīgi, lai sasniegtu statūtos norādītos mērķus.

Ja, veicot ziedojumu, ziedotājs ir norādījis konkrētu ziedojuma izlietošanas mērķi, tad ziedojums tiek izlietots konkrētajam OSI fonda īstenotajam projektam vai pasākumam, kas atbilst nodibinājuma statūtos norādītajiem mērķiem.

Ziedotāja tiesības

  • Norādīt mērķi, kādam ziedojums tiek veikts

  • Būt informētam par OSI fonda mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot ziedojumu

  • Būt pārliecinātam, ka līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti

  • Pārliecināties organizācijas grāmatvedībā par sava ziedojuma izlietojumu

  • Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem

  • Saņemt atbildes uz jautājumiem par ziedojuma izlietošanas mērķiem

  • Ziedotāja piekrišanas gadījumā, saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību

Nodibinājuma statuss un nodokļu atvieglojumi

OSI fondam pagaidām nav piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likumam, taču patlaban tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai OSI fonds minēto statusu iegūtu. Aktuālā informācija par procesa gaitu tiks ievietota OSI fonda mājas lapā.