lv | en

Par mums

OSI fonda mērķi:
•    Sekmēt pētniecības un augstākās izglītības attīstību Latvijā atbilstoši sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām
•    Atbalstīt izcilu zinātnisko pētījumu veikšanu
•    Piešķirt stipendijas, pabalstus un grantus studentiem un zinātniskajam personālam mācībām, zinātniskajai darbībai, arī zinātnisko darbinieku kvalifikācijas celšanai


Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā OSI fonds reģistrēts 29.06.2023., reģistrācijas Nr. 40008326496

OSI fonds dibināts saskaņā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes 14.12.2022. protokolu Nr. 21 (655).

  • Dace Kārkle

    Valdes priekšsēdētāja

  • Kristaps Jaudzems

    Valdes loceklis

  • Aigars Jirgensons

    Valdes loceklis